Main content

Kullanım Koşulları

İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

https://www.nyxcosmetics-tr.com adresine girdiğiniz için teşekkür ederiz. Şirket merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 4 2. Blok Daire: 14-15-16 34768 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan L'Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. ("NYX Cosmetics” veya "L’Oréal" veya "Biz") tarafından işletilen İnternet Sitesi'ni kullanmadan önce lütfen işbu şart ve koşulları ("Kullanım Koşulları") okuyunuz. Kullanım Koşulları İnternet Sitesi'nin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi'nin bir kullanıcı hesabı oluşturularak kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları'nın kabul edilmesi gerekmektedir. İnternet Sitesi'nin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz için aşağıda yer alan adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz. Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 4 2. Blok Daire: 14-15-16 34768 Ümraniye İstanbul


HUKUKİ BİLGİLER

İnternet Sitesi URL: https://www.nyxcosmetics-tr.com

İletişim: E-mail: [email protected] – Telefon Numarası: 0850 221 32 00

Publisher:L’ORÉAL Company, incorporated in France as a "Société Anonyme", with capital of EUR 112,103,817.60, having its registered offices at 14, rue Royale, 75008 in Paris - France, registered with the Paris Registry of Trade and Companies under number 632 012 100 acting in the name and on behalf of its brand L’ORÉAL](hereinafter the "Publisher" or "We" or “Us”).

Yayıncı/Hosting: 2023 Salesforce, Inc. salesforce UK Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Phone: 00800 7253 3333 | +353 14403500.

Fax: +353 14403501


1. İnternet Sitesi'ne Erişim

İşbu İnternet Sitesi 16 yaşında veya 16 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi'ni kullanmak ve/veya İnternet Sitesi'ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 16 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir.

İnternet Sitesi'ni, hesap oluşturmadan veya hesabınız var ise hesabınıza giriş yapmadan serbestçe kullanabilirsiniz. İnternet Sitesi'nde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir. İnternet Sitesi'ne sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

İnternet Sitesi'ne veya İnternet Sitesi'nin belirli bölümüne erişim PIN kodu kullanımını gerektirebilir. Bu durumlarda, ilgili kodları gizli tutmak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu kodları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak, İnternet Sitesi'ne veya İnternet Sitesi'nin belirli bölümüne erişim denemelerinizin sayısı, ilgili kodların hileli kullanımlarını önlemek için kısıtlanabilir. Lütfen, herhangi bir hileli kullanımın farkına varırsanız Biz’i bu konuda bilgilendirin.

İnternet Sitesi'ne herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya İnternet Sitesi'nin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği hususlarında bilgi sahibi olmanızı NYX Cosmetics’e yazılı bilgi vereceğinizi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Koşulları'na uymamanız halinde NYX Cosmetics İnternet Sitesi kullanıcı hesabınızı askıya alabilecektir.


a. Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet Sitesi, yazılar, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, resimler, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyaller de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi'nde yer alan tüm içerik ("İçerik"); telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İçerik; hem NYX Cosmetics’in sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve NYX Cosmetics’in lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. İnternet Sitesi'ni oluşturan her bir makale, rapor ve diğer herhangi bir unsur, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. İnternet Sitesi'ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile kısıtlamalarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

NYX Cosmetics’in önceden açık yazılı izni olmaksızın NYX Cosmetics’in markalarını veya ticari unvanlarını kullanmayacağınızı ve bu isim ve markalara ilişkin hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi'ni işbu Kullanım Koşulları'na uygun şekilde kullanma ve işbu Fikri Mülkiyet bölümünde belirtilen koşullar kapsamında İnternet Sitesi'ne kullanıcı içeriği yükleme haricinde İnternet Sitesi ve/veya İçerik'e ilişkin hiçbir hak veya lisans elde etmemektesiniz. Bu bölümde belirtilen hususların dışında İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümünü kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, ayrıştıramaz, parçalara ayıramaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, uygulayamaz, değiştiremez, İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümünde tersine mühendislik gerçekleştiremez ya da İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümünü herhangi bir şekilde kötüye kullanamazsınız. NYX Cosmetics ancak aşağıdaki hususlara uyulması halinde bazı içerikleri (“İndirilebilir İçerik”) indirmenize izin verir:

I. İndirdiğiniz bölümlerin birden fazla kopyası basılamaz ve bu basılı kopyadan başka kopyalar oluşturulamaz,
II. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar sadece kişisel amaçlar için kullanılır; ticari amaçla kullanılamaz,
III. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar üzerindeki telif hakkına ilişkin uyarılar olduğu gibi korunur ve bu tür yazı ve uyarılara uyulur. Ek olarak, İçerik ya da İçerik'in herhangi bir bölümü, hangi yöntemle olursa olsun (televizyon veya radyo yayını ya da bilgisayar ağı da dâhil olmak üzere), satışa sunulamaz, satılamaz ya da herhangi başka bir yöntemle dağıtılamaz. İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümü başka bir İnternet sitesinin bir bölümü olarak gösterilemez. İnternet Sitesi ve içerdiği bilgiler herhangi bir şekilde bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz, İnternet Sitesi'nin tamamı ya da bazı bölümleri tarafınızca veya üçüncü şahıslarca erişim sağlamak veya İnternet Sitesi'nin tamamını veya bazı bölümlerini içeren veri tabanı sitelerine dağıtılmak amacıyla bütün ya da bölümler halinde veri tabanlarında saklanamaz.


b. Üçüncü Kişilerin Hakları

İnternet Sitesi'nde paylaşmak istediğiniz herhangi bir içeriği paylaşmadan önce, içerik üzerinde her türlü fikri mülkiyet veya kişilik hakkı gibi herhangi bir hakka sahip kişiden içeriğin kullanımına dair gerekli tüm izinleri ve ilgili hak sahibinin açık rızasını alacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu İnternet Sitesi’ni kullanmakla, söz konusu sorumluluğunuzu yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca yerine getireceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

Kullanım Koşulları'ndaki hiçbir husus bu Kullanım Koşulları'nın ya da Kullanım Koşulları ile bağlantılı olan herhangi bir anlaşmanın bir şartını zorla uygulamak adına üçüncü kişilere (Kullanım Koşulları’nda isim, tanım ya da başka bir şekilde bahsedilse bile) bir yarar ya da hak sağlamaya hizmet etmemektedir.


c. Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı Yorumları

İnternet Sitesi’nde, sizin bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya başkaca malzemeler (“Kullanıcı İçeriği”) ve NYX Cosmetics ürünlerine ilişkin yorum ve değerlendirme (“Yorum”) paylaşmanız için tahsis edilmiş bölümler oluşturulabilir.

İnternet Sitesi’nde Kullanıcı İçeriği ve/veya Yorum paylaşarak, Kullanıcı İçeriği’nin ve/veya Yorum’un kurumsal iletişim (L’Oréal Grubu yıllık raporu, L’Oréal Grubunun ve/veya Fransız ve yabancı bağlı kuruluşlarının faaliyet raporları, broşürler, hissedarlara mektuplar dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere iç ve dış iletişim) amacıyla ve tüm halkla ve basınla ilişkiler amacıyla ve ürünlerle ve/veya NYX Cosmetics ile ilgili tanıtım ve reklam amaçlarıyla aşağıdaki araçlar üzerinde yayınlamak, kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak (tercüme dâhil), faydalı göreceğimiz herhangi bir düzeltmeyi yapmak, aktarmak ve dağıtmak için bize peşinen. açıkça ve ücretsiz olarak izin veriyorsunuz.İnternet;
Basın;
Yayım;
Perakende Satış Noktası (POS) ve Mağazalar;
Ev dışı reklam (OOH);
Ses/Ses ve görüntü;
Uygulamalar, dijital servisler;
E-ticaret platformları.
Pazarlama aktiviteleri
(Bundan sonra "Medya Araçları" şeklinde anılacaktır.)

Kullanıcı İçeriği, Yorum ve bunlardan kaynaklanacak ya da bunlarla bağlantılı olarak üretilecek, geliştirilecek ya da yaratılacak tüm fikri mülkiyet hakların, her türlü mecrada, mali (yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 20, 21, 22, 23, 24, 25. ve 80. maddelerinde yazılı işleme hakkı, tespit hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, ticari amaçla çoğaltılmış icraların kopyalarını kiraya verme hakkı, umuma iletim hakkı gibi) ve manevi (yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, FSEK’in 14, 15, 16. 17. ve 80. maddelerinde yazılı eseri umuma arz yetkisi, icranın sahibi olarak tanıtılma hakkı, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını isteme yetkisi ile eser sahibinin zilyet ve malike karşı haklarını kullanım yetkisi gibi) da dahil her türlü hakkın kullanımını, telif bedellerinin kimin tarafından ödeneceğine bakılmaksızın, sınırsız süreyle, yurtiçi ve yurtdışında kullanılmak üzere herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmaksızın üçüncü kişilere dünya çapında hak devrini kapsayacak şekilde NYX Cosmetics’ev devredeceğinizi ve yukarıda belirtilenlerin L’Oréal, tüm iş ortakları, grup şirketleri ve/veya bağlı şirketleri tarafından reklam, tanıtım ve kamuya arzına, fotoğraf, video kaset, dijital/internet kullanımı (Dijital, Insert/Stand, PR, basın, Internet, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, L’Oréal ile tüm iş ortakları, grup şirketleri ve/veya bağlı şirketlerine ait markalara ilişkin web siteleri, mobil uygulamalar, desteklenen bannerlar ve e-mail kampanyası dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) ile radyo, video disk, cd-rom, DVD-rom, cep telefonu, elektronik tablet ve/veya bilgisayar ortamı gibi işaret ses ve/veya görüntü nakline ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan araçlarda ve ortamlarda kullanılmasını, POP kullanımını, depolanmasını ve dağıtımını ve/veya Kullanım Koşulları’nın imzalandığı tarihte mevcut ya da bu tarihten sonra geliştirilecek herhangi bir kanalda depolanmasını ve/veya yayımını mahsus araç ve gereçler vasıtasıyla yer ve sayı ile sınırlandırılmamış olarak çoğaltılmasını, dağıtılmasını, ticaret mevkiine konulmasını, yukarıda sayılanların mümkün olabilecek tüm mecralarda ve en geniş kapsamda yayınlanmasını kabul ediyorsunuz ve bu hususlara peşinen muvafakat gösteriyorsunuz.

Bu izin, önemli ölçüde değiştirmemesi kaydıyla NYX Cosmetics’in orijinal Kullanıcı İçeriği’nin belirli kısımlarını değiştirme, ekleme ve silme olasılığını da içerir.

Ayrıca, Kullanıcı İçeriği’nin veya Yorum’un bir arama motoruna referans olarak verilmesi durumunda Kullanıcı İçeriği’ne internet üzerinden erişilebilir.

Bahsi geçen üçüncü kişilerin sorumluluğunda olan sosyal medya platformlarında Kullanıcı İçeriği paylaşımı, bu platformların kullanım koşullarına uygun olarak yapılacaktır. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği’nin Bizim tarafımızdan ve ve/veya üçüncü kişiler tarafından ilgili sosyal medya platformlarının kullanım koşullarına uygun olarak kullanımından NYX Cosmetics’in sorumlu tutulmayacağını ve Kullanıcı İçeriği’nin ilgili sosyal medya platformlarının kullanım koşullarına uygun kullanımları ile ilgili üçüncü kişilerin iddialarından sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.

Paylaşmış olduğunuz Kullanıcı İçeriği’nin, Yorum’un, açık rıza göstermeniz durumunda görselinizin, videonuzun, sesinizin, ikamet ettiğiniz ilin ve şehrin, yaşınızın, adımızın ve soyadınızın NYX Cosmetics tarafından görsel ve yazılı mecralarda kullanılmasına; bu kapsamda vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin NYX Cosmetics markası ürünlerinin reklamları kapsamında işin gerektirdiği süreyle sınırlı olacak şekilde kullanılmak üzere TV, dijital, basın ve sair mecralarda ve NYX Cosmetics’e ait internet sitelerinde yayınlanabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini,
değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, devralınabileceğini, elde edilebilir hale gelebileceğini, sınıflandırılabileceğini ya da kullanılmasının engellenebileceğini işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilebileceğini, NYX Cosmetics’teki ve Türkiye dışındaki iş ortakları, L’Oréal iştirakleri, L’Oréal bağlı kuruluşlarına transfer edilebileceğini ve saklanabileceğini kabul ediyorsunuz.

Başka bir kullanıcı tarafından oluşturulan bir Kullanıcı İçeriği’ne ulaşmanız durumunda, bu Kullanıcı İçeriği’ni oluşturan kişinin haklarını ihlal etmeyeceğinizi ve bilhassa Medya Araçları’nda paylaşılan bu içeriği, ilgili kullanıcının izni olmaksızın çoğaltmayacağınızı ve paylaşmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı İçeriği’ni ilettiğinizde, yüklediğinizde, yayınladığınızda, e-posta ile gönderdiğinizde veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi'ne sağladığınızda, söz konusu Kullanıcı İçeriği'nden tamamen sorumlu olursunuz. Kullanıcı İçeriği’nden NYX Cosmetics değil, tamamen İnternet Sitesi'nde Kullanıcı İçeriği'ni yayınlayanlar sorumludur.

İnternet Sitesi'ne iletilen veya İnternet Sitesi'ne konulan Kullanıcı İçeriği'ni desteklemiyoruz veya kontrol etmiyoruz. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği'nin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmiyoruz. NYX Cosmetics hiçbir durumda, bir Kullanıcı İçeriği'ndeki herhangi bir hata veya eksiklik veya iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya İnternet Sitesi aracılığıyla başkaca bir şekilde sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin kullanımı neticesinde tarafınızca katlanılan herhangi bir türden zarar veya ziyan da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu olmayacaktır.

Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) haiz olduğumuzu ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni değiştirme, sıkıştırma veya silme hakkını saklı tuttuğumuzu tasdik ediyorsunuz. Yukarıdaki hükmün veya işbu Kullanım Koşulları'nın herhangi başka bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Kullanım Koşulları'nı ihlal eden veya başkaca bir şekilde aykırılık teşkil eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni kaldırma hakkına sahip bulunuyoruz ve işbu Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını zedeleyen herhangi bir kullanıcıya, ön bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz.


2. Kullanım Kuralları

Üçüncü kişilere karşı saygı ve hoşgörü değerlerini destekliyoruz. Bu nedenle İnternet Sitesi’ni kullanarak,


Hukuka aykırı, zararlı, tehdit, istismar veya taciz içeren, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici nitelikte, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan yorum paylaşmayacağınızı,
Zararlı, karalayıcı, paylaşmaya yetkili olmadığınız, nefret dolu, gizlilik ve kişilik hakları ihlali teşkil edici, şiddete teşvik edici, ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı, terbiyesiz, suç ve/veya hukuka aykırı fiilleri teşvik edici içerikler paylaşmayacağınızı,
İnternet Sitesi’ni politik ve/veya dini propaganda amaçları ile kullanmayacağınızı,
L'Oréal veya grup şirketlerinin herhangi bir markasıyla rekabet halinde olan herhangi bir mal veya hizmetin reklamını ve/veya tanıtımını yapan paylaşım yapmayacağınızı,
İnternet Sitesi’ni arkadaş bulma gibi amaçlar dâhil olmak üzere, amacı dışında kullanmayacağınızı,
Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinin belirlenmesini sağlayabilecek bilgileri (soyisim, adres, e-mail adresi, telefon numarası dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilgili kişinin önceden açık rızası olmadan paylaşmayacağınızı,
Çocuklar için sakıncalı olabilecek herhangi bir bilgi paylaşmayacağınızı;
Başkalarını tehdit ve/veya taciz etmeyeceğinizi,
Herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden içeriğinin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi'ne sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya onları teşvik etmeyeceğinizi,
Küçükleri resmeden herhangi bir içerik paylaşmayacağınızı,
Yukarıda sayılanlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı hiçbir türde içeriği paylaşmayacağınızıkabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi’nin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanımını fark ederseniz, [email protected] adresinden bize bu kullanımı bildirin. Bildirim e-mailiniz’e kullanımın URL’sini, ilgili kullanımı yapan üyenin bilgilerini ve kullanımla ilgili açılamanızı eklememeniz durumunda bildiriminiz dikkate alınmayacaktır.

a. Genel Hükümler

NYX Cosmetics, İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin, bilhassa üçüncü kişilerden kaynaklanan nedenlerle, eksik veya hatalı olabileceğini hatırlatır ve bu eksikleri ve hataları tespit etmesini takiben en hızlı şekilde ortadan kaldırılmayı veya düzeltmeyi üstlenir.

c. İnternet Sitesi’nde Sağlanan Tavsiyeler ve Güzellik Profili

İnternet Sitesi’nde sağlanan tavsiyeler ve/veya sunulması halinde güzellik profilinizi (“Güzellik Profiliniz”) tanımlayan araçlar, sadece uzman kozmetik tavsiyesi sağlamak amaçlı simülasyonlardır. Bu doğrultuda sağlanan bilgiler sadece tavsiye amaçlı paylaşılmaktadır. Bu tavsiyeler hiçbir durumda tıbbi teşhis veya tıbbi danışma yerine geçmez ve tıbbi tedaviyi ikame etmez. Ayrıca Güzellik Profiliniz’i tanımlayan araç kullanımınız sonucu sağlanan tavsiye için tam memnuniyet garanti etmez ve bu tavsiyelerin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Daha detaylı bilgi almak ve soru işaretlerini gidermek için Doktorunuza başvurmanızı öneririz.

d. Bağlantılar

Bu İnternet Sitesi'nden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sorumluluğunda olan sitelerden bu İnternet Sitesi'ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, NYX Cosmetics’in kontrolü altında değildir. NYX Cosmetics, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetlerin içeriği ile ilgili NYX Cosmetics tarafından verilmiş bir garanti değildir. İnternet Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği NYX Cosmetics’in kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. NYX Cosmetics, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya zarar ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır.


3. Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özellikle (i) bir servis için abone olursanız, (ii) İndirilebilir İçerik indirirseniz, (iii) üye girişi yaparsanız, (iv) bir oyun veya yarışamaya başvurursanız, (v) Biz’e mail atarsanız veya (vi) bir çalışma ve/veya bir ankete yanıt verirseniz, kişisel verilerinizi toplayabiliriz.


4. Çerezler

Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan, NYX Cosmetics yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerin kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Nı inceleyebilirsiniz.


5. İnternet Sitesi ve Kullanım Koşulları Değişiklikleri

NYX Cosmetics’in, bilhassa İnternet Sitesi’ni geliştirmek ve/veya ilgili mevzuata uygunluk sağlamak için, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi'nin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi'ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

NYX Cosmetics zaman zaman Kullanım Koşulları'nı değiştirebilir. Bu nedenle, İnternet Sitesi'ne her giriş yaptığınızda Kullanım Koşulları'nı gözden geçirmeye devam edin. Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikler İnternet Sitesi’nden duyurulacaktır. İnternet Sitesi'ni bu yönde herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, ilgili değişikliklerin yapılması için açık rızanız gerekmiyorsa, Kullanım Koşulları'ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Kullanım Koşulları'nı kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesi'ni kullanmayabilirsiniz. NYX Cosmetics zaman zaman İnternet Sitesi aracılığıyla yarışmalar ya da kampanyalar düzenleyebilir. Bu yarışma ve kampanyalara ilişkin koşullar, varsa, bu yarışma ve kampanyaların düzenlendiği kısımlara eklenecektir.


6. Taahhütte Bulunmama

İnternet Sitesi ve İçerik, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiç bir taahhüt vermez. NYX Cosmetics, İnternet Sitesi'nde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez. Gerektiği durumlarda, çoğunlukla teknik bakımlar nedeniyle, NYX Cosmetics, geçici olarak İnternet Sitesi’ne ve/veya İnternet Sitesi'nin belirli bölümüne erişimi askıya alabilir. NYX Cosmetics, İnternet Sitesi'nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da "Trojan" içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan içeriklerden NYX Cosmetics sorumlu tutulamaz. NYX Cosmetics ayrıca İnternet Sitesi'ne erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

Bu Kullanım Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.


7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar aralarında bir ihtilaf söz konusu olması durumunda Kullanım Koşulları’ndan doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi'nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

NYX Cosmetics, İnternet Sitesi'ni ziyaret etmenizden ve size şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili bilgi vermekten memnuniyet duyar.


8. Web sitesinde Mevcut Olan “Virtual Try-On” Özelliği Hakkında

Bu web sitesi/uygulama size bir makyaj veya saç rengini dijital olarak deneyebilme fırsatını sunmaktadır. Bu özelliği canlı (cihazınızın kamerası aracılığıyla) olarak veya mevcut bir fotoğraf ile kullanabilirsiniz. Deneyiminizin sonucunu (fotoğrafınızın denediğiniz ürün ile birleştirilmiş halini) cihazınıza indirebilir ve sosyal platformlarda paylaşım seçeneğimizi kullanarak paylaşabilirsiniz. Bu hizmeti kullanmak tamamen sizin kontrolünüzde olmakla birlikte kullanmama hakkına her zaman sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Sosyal platformlarda paylaşım özelliğimizi kullanmadığınız takdirde fotoğraflarınızı tarafımızca saklanmayacaktır. Sosyal platformlarda paylaşım özelliğimizi kullandığınızda fotoğraflarınız tarafımızca 49 saat boyunca saklanacak sonrasında ise otomatik olarak silinecektir. Deneyiminizin sonucunu Virtual Try-On uygulamamız dışında paylaştığınızda (cihazınızdaki yerel özellikler aracılığıyla) şirketimizin bu paylaşıma ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır (tarafımızca herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmamaktadır).


9. Ürün İçerik Listeleri

Lütfen markamızın ürünleri için içerik listelerinin düzenli olarak güncellendiğini unutmayın. Kişisel kullanımınıza uygun olduğundan emin olmak için en güncel içerik listesi için lütfen ürün paketinizdeki içerik listesine bakın. (Mağazadaki yeniden doldurulmuş ürünler için en güncel içerik listesi, ürün satış noktasında yeniden doldurulduktan sonra lokal olarak alınmalıdır).

Orientation message
For the best experience, please turn your device