KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI

www.nyxcosmetics.com.tr (“İnternet Sitesi”) adresine girdiğiniz için teşekkür ederiz. Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 4 2. Blok Kat: 14-15-16 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim L’Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. (İşbu Kullanım Şart ve Koşulları dokümanında “ NYX Professional Makeup Türkiye” olarak anılacaktır) tarafından işletilen İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu şart ve koşulları (“Kullanım Koşulları”) okuyunuz. Kullanım Koşulları İnternet Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları’nın kabul edilmesi gerekmektedir.


NYX Professional Makeup Türkiye zaman zaman Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir. Bu nedenle, İnternet Sitesi’ne her giriş yaptığınızda Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmeye devam edin. İnternet Sitesi’ni böylesi herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Kullanım Koşulları’nı kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz. NYX Professional Makeup Türkiye zaman zaman İnternet Sitesi aracılığıyla yarışmalar ya da kampanyalar düzenleyebilir. Bu yarışma ve kampanyalara ilişkin koşullar, varsa, bu yarışma ve kampanyaların düzenlendiği kısımlara eklenecektir.


İnternet Sitesi’ne Erişim

İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi’ni kullanmak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmanız halinde veliniz veya kanuni vasinizin önceden izin vermiş olması gerekmektedir.


2. Bilgi Toplama


2.1 NYX Professional Makeup İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, diğer tüm İnternet sitelerini ziyaret ettiğinizde olduğu gibi, ziyaretiniz ile ilgili kullandığınız tarayıcının cinsi, sunucu adı ve İnternet’e erişim sağladığınız IP adresi (“aol.com” veya “earthlink.net” gibi), İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz tarih ve zaman, NYX Professional Makeup İnternet Sitesi tarayıcınızda açıkken ziyaret ettiğiniz diğer sayfalar ve eğer varsa sizi doğrudan NYX Professional Makeup İnternet Sitesi’ne getiren İnternet sitesinin İnternet adresi gibi hususları da içerebilecek belirli anonim bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kişisel bilgi oluşturmaz. Zira ilgili bilgiler aracılığıyla herhangi bir kimlik tespiti yapmak mümkün değildir.


3. Kişisel Bilgi


3.1 Kişisel bilgi, sizi kişisel olarak belirlenebilir kılan ve herhangi birinin sizinle irtibat kurmasını sağlayacak; örneğin ad-soyad, adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi veya nyxcosmetics.com.tr’ye sağlamış olduğunuz ve kimliğinizi açığa çıkaran herhangi bir bilgidir.


3.2. İnternet Sitesi siz sağlamadıkça size ilişkin herhangi bir kişisel bilgi toplamayacaktır. Bundan dolayı, İnternet Sitesi’nin size ilişkin herhangi bir kişisel bilgi edinmesini istememeniz halinde bu bilgileri İnternet Sitesi’ne sağlamayınız. İnternet Sitesi’ni size ilişkin kişisel bilgi sağlamadan da ziyaret edip gezebilirsiniz. Size ilişkin kişisel bilgileri sağlamayı da seçebilirsiniz ki bu kişisel bilgiler ancak aşağıda açıklanacağı şekilde muhafaza edilebilecektir. İnternet Sitesi aşağıda belirtilen elektronik ve elektronik olmayan yöntemlerle kişisel bilgilerinizi toplayabilir:


3.2.1.Kayıt Formları – Size bir promosyona katılma, NYX Professional Makeup İnternet Sitesi’nin kayıtlı kullanıcısı olma veya başka bir site vasıtasıyla L’Oréal’e ilişkin bilgi alma şansı teklif edildiğinde, bunlara sitedeki kayıt formunu doldurmak sureti ile başvurmalısınız. Bu form; isminiz, e-posta adresiniz, ev/iş adresiniz, telefon numaranız, ilgi alanlarınız, ürün kullanımınız ve/veya gizli kişisel şifre de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmayabilecek kişisel bilgiler girilmesini talep edecektir. İşlemler ve Faaliyet NYX Professional Makeup İnternet Sitesi’nin kayıtlı bir kullanıcısı olmanız veya NYX Professional Makeup İnternet Sitesi vasıtasıyla herhangi bir işlem gerçekleştirmeniz halinde; İnternet Sitesi’ndeyken gerçekleştirdiğiniz işlemler ve sitedeki faaliyetiniz hakkında bilgi toplar. Bu bilgi, İnternet Sitesi’nin ziyaret etmiş olduğunuz sayfaları; işlem tipi; görüntülediğiniz, indirdiğiniz veya sağladığınız içerik; işlem bedeli; ödeme, nakliyat ve fatura bilgisi ile satın almış olduğunuz mal ve hizmetlerin cinsi, miktarı ve fiyatı ve kendileriyle iletişim kurduğunuz veya işlem gerçekleştirdiğiniz kişiler veya tüzel kişiler de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmayan hususları içerebilir.


3.2.2. E-posta ve diğer isteğe bağlı iletişimler - İnternet Sitesi ile ayrıca e-posta vasıtasıyla, İnternet sitemiz vasıtasıyla, telefonla, yazı ile veya başka yollarla iletişim kurmayı tercih edebilirsiniz. Söz konusu yollar ile sağlanan bilgileri topluyoruz. Toplanan bu bilgiler kişisel bilgi oluşturabilmektedir.


3.3. - Kişisel bilgiler L’Oréal’in sağladığı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak pazarlama, tanıtım, gibi ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ve elektronik olmayan yollarla işlenebilecektir. İlgili kişisel bilgiler, L’Oréal’in bağlı bulunduğu şirketlere, grup şirketlerine, L’Oréal iştiraklerine, L’Oréal’in iş ortaklarına yurt içinde ve yurt dışına üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

İlgili kişilerin aşağıdaki hakları bulunmaktadır:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


4. Bilgi Kullanımı


4.1. İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanmış olan kişisel bilgiler öncelikli olarak aşağıda belirtilen amaçlar için kullanabilecektir:


Kullanıcıların kimliğinin belirlenip doğrulanmasına yardımcı olunması; kullanıcıların hesaplarının veya üyeliklerinin başlatılması, muhafaza edilmesi, yönetilmesi ve bunlara hizmet sağlanması; komutların işlenmesi, icra edilmesi veya bunlara hizmet sağlanması veya ve ilgili iletişim unsurlarının gönderilmesi; kullanıcılara hizmet ve destek sağlanması; İnternet Sitesi’nin, kullanıcıların tercihlerine göre uyarlanması da dâhil olacak şekilde geliştirilmesi; kullanıcılara ürün ve hizmet güncellemeleri, promosyona dair bildirim ve teklifler ile L’Oréal ve bağlı şirketlerine dair bilgi sağlanması; sorularınıza, yorum ve talimatlarınıza cevap verilmesi.


4.2. Sistemlerin güvenliğinin ve bütünlüğünün muhafaza edilmesi


İnternet Sitesi, sunucusu tarafından otomatik olarak toplanan anonim gezinme bilgisini öncelikli olarak İnternet Sitesi’nin yönetilmesi ve geliştirilmesi için kullanır. İnternet Sitesi ayrıca reklamcılar, potansiyel iş ortakları ve L’Oréal ile herhangi bir bağlantısı olmayan diğer kişilere İnternet Sitesi ile ilgili bilgi sağlamak amacıyla toplu anonim bilgiyi kullanabilir. Kullanılabilecek bu bilgiler kişisel bilgi oluşturmamaktadır.


5. Bilgilerinizin Yurt Dışına Aktarılması


5.1 İnternet Sitesi üzerinden sizlere sunulan hizmetlerin bir parçası olarak, ibraz ettiğiniz bilgiler L'Oreal Grubu'ndan kişiler veya hizmet sağlayıcıları (örneğin L’Oréal adına çevrimiçi projeleri yöneten web temsilcileri) ve/veya iş ortakları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılabilir ya da Türkiye dışındaki ülkelere aktarılabilir veya bu ülkelerde saklanabilir ve kullanılabilir.

Örnek verecek olursak; sunucularımızdan herhangi birinin muhtelif zamanlarda Türkiye dışında bir ülkede yer alması veya hizmet sağlayıcılarımızdan birinin Türkiye dışında bir ülkede yer alması halinde bu durum meydana gelebilir. Dünyanın diğer ülkelerinde yer alabilecek diğer eşdeğer ulusal kurumlarla da bu bilgileri paylaşabiliriz. Bu bilgilerin, Türkiye’ninkine benzer veri koruma kanunları olmayabilir. Bilgilerinizi Türkiye dışına bu şekilde aktarmamız halinde, gizlilik haklarınızın, bu gizlilik politikasında genel hatları çizildiği şekilde korunmaya devam etmesini sağlamak için her türlü önlemi alacağız.

5.2 İnternet Sitesi’ni Türkiye dışındayken kullanmanız halinde, bilgileriniz sizlere ilgili hizmetleri sağlamak amacıyla Türkiye dışına aktarılabilir.

5.3 Kişisel bilgilerinizi sunmakla, bilgilerinizin Türkiye dışında yukarıda anlatıldığı şekilde aktarılmasını, saklanmasını, kullanılmasını veya işleme alınması kabul etmektesiniz.

6. Bilginin Açıklanması


6.1. İnternet Sitesi, L’Oréal ile herhangi bir bağlantısı olmayan 3. kişilere size ilişkin doğrudan pazarlamada kullanılması amacıyla kişisel bilgi sağlamaz. L’Oréal, İnternet Sitesi’nin muhafaza edilmesi ve işletilmesine yardımcı olması amacıyla veya işin yürütülmesine ilişkin çeşitli sebeplerle L’Oréal ile herhangi bir bağlantısı olmayan şirketlerden hizmet alabilecektir. Bu şirketler sözü geçen amaçlara hizmet edecek şekilde kişisel bilgilerinize erişebilirler. L’Oréal ayrıca kişisel bilgilerinizi mahkeme çağrısı, idari talep veya soruşturma veya kanun altında düzenlenmiş benzeri hukuki gereklilikler kapsamında açıklayabilir.


6.2. L’Oréal kurumsal varlıklar satın alabilecek veya satabilecek ve söz konusu işlemler kapsamında müşteri bilgisi devredilen varlıklardan biri olabilecektir. NYX Cosmetics’in İnternet yapılandırmasının veya tüm varlıklarının büyük oranda satın alınması durumunda, müşteri bilgisi devredilen varlıklardan biri olabilecektir.


7. Çocukların Mahremiyeti


7.1. İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet, Sitesi, 18 yaşının altında olduğunu bildiği hiçbir kişi için hesap veya üyelik başvurusu onaylamayacak, hesap veya üyelik kurmayacak veya bunları muhafaza etmeyecektir. İnternet Sitesi 18 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgi talep etmemekte veya kişilerin 18 yaşının altında olduğunun farkında olarak kişisel bilgileri toplamamaktadır. 18 yaşının altında olduğunu belli eden veya İnternet Sitesi’nin 18 yaşının altında olduğuna inanması için sebep bulunan kişilerden bilgi toplandığının anlaşılması halinde, İnternet Sitesi bu bilgiyi sistemden silecektir


7.2. Herhangi bir çocuğun velisi veya kanuni vasisi çocuğun bilgilerinin İnternet Sitesi’nden silinmesini talep edebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için bizimle iletişim@nyxcosmetics.com.tr’ye e-posta adresi vasıtasıyla irtibata geçmeniz ve ilgili bilgilerin silinmesi isteğinizi bize iletmeniz gerekecektir. Lütfen söz konusu mesajınızda silinmesinin talep edildiği hesapla bağlantılı olan e-posta adresini belirtiniz.


8. Dışarıya Verilen Bağlantılar


NYX Professional Makeup İnternet Sitesi, İnternet Sitesi’nde içerik sunan reklamcılar veya 3. kişi içerik sağlayıcılarınki de dahil olacak şekilde başka İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. L’Oréal’in diğer İnternet sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerine dair bir sorumluluğu olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. NYX Professional Makeup İnternet Sitesi’nden hyperlink vasıtasıyla ulaşılabilen İnternet siteleri çerez kullanıyor olabilirler. L’Oréal, başka İnternet sitelerine kişisel bilgilerinizi sağlamadan önce bu siteler tarafından sağlanmış gizlilik ilkelerini okumanızı önermektedir.


9. Güvenlik


İnternet Sitesi kişisel bilgileri korumak amacıyla fiziksel, elektronik ve usuli korumalar içermektedir. Sitede işlem yapılması imkanı tanınması halinde, işlem bilgisi bu bilgilerin ele geçirilmesinin engellenmesine yardımcı olması için kullanılan endüstri standardı Secure Sockets Layer (SSL) bağlantıları kullanılarak şifreli halde İnternet Sitesi’ne ulaşır ve buradan yine aynı şekilde gönderilir. İnternet Sitesi, kişisel bilgilerinize izinli ulaşımı yalnızca size ürün ve hizmet sağlamak amacıyla kişisel bilgilerinize ulaşmak için meşru amacı olan kişiler ve bu bilgilere ulaşabilmesi için özel olarak yetkilendirmiş olduğunuz kişilere özgüler. Tüm bunlarla beraber, İnternet vasıtası ile göndermiş olduğunuz her e-posta veya gönderinin izinsiz ele geçirilmesi ihtimalinin var olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.


10. İrtibat


Gizlilik uygulamalarımızla ilgili görüşlerinizi belirtmek veya kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için bizimle irtibat kurmak isterseniz, irtibat sayfamız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 


11. Elektronik Ticari İletiler


“L’Oréal’e ait markaların mevcut hizmet ve kampanyaları ile ileride sağlayabileceği hizmetlerden, fırsatlardan ve sunabileceği kampanyalardan elektronik iletiler yoluyla haberdar edilmek istiyorum. Burada sağladığım bilgiler aracılığı ile tanıtım ve pazarlama amacıyla; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum ve bu hususa rıza gösteriyorum.”